Người theo dõi

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Từ nhà đến tương lai  

Cha đã bảo con đường này tốt 
Mẹ nói rằng lối khôn tìm đi 
Cớ sao cái lũ đầu thì 
Ngoan kia thật bóng mượt chi dại khờ . 

Phải là thế đời sẽ vào mơ 
Vành khung đã đóng gỡ được gì 
Gương soi tỏa cháy ngút nghi 
Ngõi nào với được mà thi thố đời .

Con ơi ! Hãy nhớ ngẫm mà coi 
Khắc xương cốt tránh nơi sưng đầu 
Tai nghe đao búa tránh đâu  
Tuy lưng gù chút chẳng nhầu công danh . 

Biết là hèn đó miễn sao thành 
Oai kia vay chút Thánh lời tuôn 
Lo chi chẳng phục mà buồn 
Lụy người đạo ấy thành luôn nỗi lòng .

Đẹp đẽ thay cõi ước chỗ mong 
Cẩm nang đấy hết lòng dạy con 
Nhà nhà cùng với sắt son 
Người người chẳng ngại đường mòn cứ đi .

Nhìn nghe non nước ngẫm cái chi 
Khắp nơi nhịp đập suy bì nhau 
Kẻ ngu cũng cố lên đầu 
Người khôn chẳng quản lẽ đâu lại chờ .  

Xem ra cái cõi sánh như mơ 
Nhà người phấn đấu ngỡ gì ta 
Khắp nơi mới cũ chan hòa 
Xây thêm mưu trước phòng xa hết thời .

HN 20/05/2016
Nguyễn Hải