Người theo dõi

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Kém gì ?

Chín mươi triệu người ? Kìa ! Việt Nam 
Tiến sĩ danh lưu kể vài ngàn 
Bảng tên thạc sĩ nhiều vô số 
NoBen đợi rộ ! Giải thở than .

Chín mươi triệu dân ? Phần ! Sung mãn 
Gồng lưng xương dạn khỏi đói nghèo 
Thoát ra cái cõi nhờ bền rẻo 
Gánh học ... địu y ... địu gánh theo ." học là giáo dục .y là y tế" 

Mong sao ! Đất nước còn hưng thịnh 
Muốn rằng ! Tài đức nảy phân minh 
Đẹp tươi ngày mới những yên bình 
Sáng bừng an lạc tỏa lung linh . 

Hà nội 6/12/2013
Hải Âu