Người theo dõi

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Cho tôi xin

Cho tôi xin hai chữ " Tự Nhiên " 
Để đồng xanh lúa đất dải liền 
Cánh cò lao xao tìm nơi đỗ 
Bầu trời xanh thắm dòng trôi êm . 

Cho tôi xin hai chữ "  Được Thêm " 
Nói làm cuộc sống thuận vững bền 
Ước mơ thẳng ngay cùng hòa quện 
Chẳng để cho " Ai " bận lòng rên .

Tôi lại xin nữa chữ " Để Đền " 
Trách "Ai " Kìm nén đời nung nấu 
Hờn " Ai " Gieo rắc chí dãi dầu 
Đòi chi cho lắm "Gì " để hậu .

Mắc nợ giống nòi bởi chậm lâu 
Nghìn năm còn muộn bởi " Gì " xấu 
Lẽo đẽo vai sầu nặng non sông 
Chai sần mặt kia nhìn nắm mộng .

Tôi xin xin nữa chữ " Làm Đầu " 
Quốc Quốc còn kêu bình minh đâu 
Tộc đây dân đó chẳng mưu cầu 
"Mỵ " Chi cho lắm dao hai lưỡi .

Giả dối cày nên hậm hực cười 
Bàn tay chai sạm không no đủ 
Oằn mình giun cũng ngóc đầu ngu 
Nhắn " Ai " Nhìn nhé ru nhè nhẹ .

Kẻo để phong ba gió thổi về 
Tóc tang nhòm ngó ngày xưa để 
Mấy thập niên rồi ngập trong mê 
Ngân hao nào bởi những ngôi mồ .

Hải Âu 
Hà nội 6/1/2014