Người theo dõi

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Chúc mừng năm mới 2014.

Hân hoan năm đến đổi thay 
Chúc cho cuộc sống càng ngày càng lên 
Vui nhân hạnh phúc vững bền 
Hòa chan trải khắp mọi miền gần xa 
Quê hương đổi mới thay da 
Chấm hồng tỏa sáng đậm đà điểm tô 
Hằng mong Bác vẽ bản đồ 
Việt Nam rực rỡ hằng mơ của Người 
Năm châu lặng ngắm tiếng cười 
Giòn tan ngân đọng sáng tươi Lạc Hồng .

Hải Âu 
Hà nội 1/1/2014