Người theo dõi

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Đàn ông nghĩ suy 

Đàn ông nhiều lúc thật điên 
Đàn ông ấy thế mà hiền đó nha 
Đàn ông là cái cột nhà 
Đàn ông thì cũng trăng hoa vài lời 
Đàn ông nhà đấy là nơi 
Đàn ông nên nhớ cả đời chung tay 
Đàn ông rộng mở thời này 
Đàn ông lịch lãm là hay hết mình 
Đàn ông yêu ghét phân minh 
Đàn ông đừng có rập rình đắn đo 
Đàn ông nhớ nhé ra trò 
Đàn ông đêm đến phải cho hết mình 
Đàn ông tha thiết cầu vinh 
Đàn ông chí vững hòa bình yên vui 
Đàn ông việc khó chớ lùi 
Đàn ông đừng có lủi trui là ..èn .

HN 7/3/2014 
Hải Âu