Người theo dõi

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Cho Lành 

Còn nhớ không ? Xác chất chồng 
Trắng xương giăng trải phơi dòng ngàn năm 
Phương nam nhẫn lại cho an 
Cầm vui chia sẻ xóa tan hận thù .

Nghìn năm phương bắc mộng du 
Đem quân thôn tính hòng thu phục về 
Đất nam ngọn cỏ cũng chê 
Cậy mình to xác ngón nghề tham lam .

 Bành trướng bá chủ tràn lan 
Xóm giềng xâm lấn lận gian bạn bè 
Toàn cầu hạ đẳng còn chê 
Cậy mình nước lớn đem về đảo kia .

Đảo đây xương máu đầm đìa 
Nhuốm từng hạt cát sớm khuya dãi dầu 
Người  nam gìn giữ từ lâu 
Dễ gì để kẻ sần đầu cướp không . 

Đừng quên trời định vừa lòng 
Tham thì đã vậy ? Còn lồng đe dăn 
Người nam nước nhỏ  khó khăn 
Quyết không vì thế mà oằn chịu đe .

Dễ đâu  để  " Bạn "  Hằm hè 
Tối tân làm mẽ ? Mang khoe dọa người 
Hai bên máu đỏ cùng tươi 
Há chi bạn hữu mười mươi xuân mùa .
  
Đảo này không phải " Của chùa  "
Cướp không còn dám phân bua giáo rằng 
Vu oan giáng họa cho bằng 
Đông người cậy thế lăng nhăng phỉnh lừa . 

Của người hòng cứ " Của chùa "
Đến  đây chờ nhé được thua thế thời 
Nghìn năm  đó ? Lịnh sử ơi  !
Ghi bao hiển hách sáng ngời Người nam .

 Người Nam tâm quyết đồng cam 
Dân Nam đồng sức giành làm hiên ngang
Bạch Đằng còn đó góc gan 
Thuyền to bè lớn tành tan kẻ thù .

Ung Châu mộng vỡ những thu 
Sách trời đã định nhảy dù được sao 
Tàn tanh bành trướng  hồi nào
Những năm ngao ngán gối cao phục thù .

Ba lần đại phá giặc ngu 
Quân nào tan tác gà rù ống chui
Bao năm chuyện ấy bốc mùi 
Cao thâm phương bắc xóa lui hình hài .

Lam sơn tỏa sáng hùm oai   
Đức cao chí lớn chảy dài sơ khai
Chi Lăng tha những giặc tài 
Chí nhân chói lọi tương lai thuận tình .

Giặc kia mượn cớ liêu linh 
Đem quân hòng sẽ rập rình tham lam 
Tây Sơn áo vải cũng làm 
Giặc phơi thây chất phải cam chạy về . 

Điện Biên Phủ !  Giật mình ghê 
Quân nào ngơ ngác trả về Người nam 
Thuộc địa giải phóng tràn lan 
Nhờ công trận thắng mở màn  Điện Biên .

Không trung thắng trận khắp miền 
Điện Biên lần nữa vang tên hết tầm 
Việt Nam thành một vào tâm 
Nối liền một dải lòng cầm toàn dân.

Nhìn xem bạn hữu xa gần 
Việt Nam dân tộc nghĩa nhân khỏi bàn 
Lạt mềm buộc chặt gian tham 
Nhỏ người chí khí tỏa lan toàn cầu .

Hằm hè ? Chẳng sợ gì đâu 
Gian tham ? Rồi cũng chìm sâu vững bền 
" Bạn " Ơi ! Thì nhé bình yên 
Bắt tay hòa hảo nối liền " Lành đi " . 

HN 17/ 3/ 2014 
Hải Âu