Người theo dõi

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Trời than

Ta vẫn buồn bởi chẳng làm được đâu 
Nhưng rất tiếc mọi người dẫu  thường gọi 
Làm cho ta từng đứng ngồi mệt mỏi
Nhưng ? Làm sao ... phải hỏi rồi tít còi .

Đe với búa dân đen vì khó nói 
Cưỡi và đè đành cố gọi trên cao 
Kẻ lên ngôi xào xáo để thêm  dày
Béo và mỡ bụng lớn ông húp đây .

Nào công trình thế kỷ tận vẩn mây 
Bởi càng lớn hoa hồng đầy càng lớn 
Ai hiểu gì cũng rởn rợn mà êm 
Đường rắc rải lẽ nào kìm bánh lái .  

Bao đóng góp thấp bé cứ miệt mài 
Chẳng thấy đâu tại ngươi mải bé họng 
Dám cứng đầu nhìn thòng lọng chờ giăng 
Luật như thế lằng nhằng là lớn tội .

Là trời đấy mà ta đành khoanh gối 
Đừng kêu rên ...thì thôi chỉ phí lời 
Chờ và chờ ta khuyên  đợi mà thôi 
Mong manh sáng từng tia rồi tắt lịm .

Hải Âu
HN 14/4/2014