Người theo dõi

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Bản chất & Gốc rễ 

Vốn cùng sinh ra cũng loài người 
Mà sao tham quá tính đười ươi 
Ngược ngang bành trướng bao đời để 
Dòng giống phải mang những chê cười .

Mẽ khoe ấy đã bao thời thịnh 
Rộng lớn còn chưa thỏa trong mình 
Cả chục ngàn năm gây tang tóc 
Xâm lăng cậy thế nhục liêu linh .

Tưởng ư ? Rồi sẽ làm run sợ 
Nghĩ rằng ! Bành trướng gặp thờ ơ 
Trung Hoa văn hóa cao siêu thế 
Bất ngờ ? Cũng chỉ phường nhác nhơ .

Chôm trên trộm dưới đòn tắt mắt
Khoe tài vặt cậy nhờ cơ bắp 
Lu loa giở miếng cướp la làng 
Trung Hoa đẹp nhỉ ? Nhổ rồi ăn .

Minh , Thanh vừa mới nhọc nhằn 
Vội quên Nguyên , Tống nhó nhăn những lần 
Lợi đâu ? Hưởng đến toàn phần 
Chiếm xâm người nhé ! Đất nhân thêm mồ . 

Khá khen bản chất vội phô 
Thương cho gốc rễ mưu đồ lộ phơi 
Trung Hoa " Đẹp quá "  Nhột lời 
Năm châu tởm mặt Trời ơi ! Thẹn nhì .


HN 9/5/2014
Hải Âu