Người theo dõi

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Dân Tộc ơi !  

Dân Tộc ơi ! Bao giờ ta giữ nổi 
Bởi bình yên cứ trôi chẳng đợi chờ 
Nhìn kìm nén thờ ơ vào vô tận 
Mặc hoài bão luẩn quẩn vòng ngu si .

Dân Tộc ơi ! Không hiểu Người nghĩ chi 
Mà bàn chân bước đi mòn ngõ cụt 
Chân trời kia chẳng cùn đi lí chí 
Đợi phồn vinh cũng chỉ vì chúng ta .

Dân Tộc ơi ! Thử hỏi ? Ai thoát già 
Sao rực sáng cũng qua một đêm tối 
Vì thời gian chẳng đợi những muội mê 
Vượt qua nó ta về hào quang  mới .

Dân Tộc ơi ! Thách thức đợi cuộc chơi 
Đem tâm huyết ta khơi dòng máu nóng 
Đập tan tành thòng lọng của ngu si 
Tương lai mở những gì ta hoài bão .

HN 29/5/2014
Hải Âu