Người theo dõi

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

ngoảnh ngơ 

Sao thế nhỉ ta nhìn mà suy nghĩ 
Kìa cha ông thời thỏa chí thịnh cường
Ngại chi nào gian khổ với tang thương 
Khi Tổ Quốc lâm nguy phường xâm lấn .

Ta cũng hiểu đã ngàn lần như thế 
Từ lầm than bởi nơi quê đạp giầy 
Có phải đâu cha ông gây hiếu chiến 
Chỉ tại bầy giảo quyệt miết lòng tham .

Hịch Nam Quốc dành dành làm mốc giới 
Kẻ tham lam dã tâm đợi mấm mồng
Truyền bao đời từ cha ông chúng nó 
Cậy đông người ỷ thế mò hớ hênh .

Ôi ! Than ôi ! Giờ đây đành xem nhục 
Chẳng làm gì khi lúc nhúc hèn tham 
Mặc non sông biển đảo làm mặc cả 
Để được yên vơ vét đã trong lòng .

Điện Biên đó bao giờ mong phấp phới 
Mầu cờ đỏ là máu với xương phơi 
B 52 Điện Biên mời xum họp 
Cả năm châu ngửng mặt góp mắt nhìn .

Còn bao nữa những gì zìn giữ nữa 
Những ngàn năm hùng tráng cứa vầng trăng 
Hằn vết bão mặt trời giăng tỏa xuống 
Giết xâm lăng xương chất ruộng dân cày . 

Xem kìa ? Xem ! Ta làm gì che đậy 
Mặc ư ? Mặc ! Ta mình mẩy nhẹm im 
Ta bưng bít để ta tìm hào nhoáng 
Rằng ta là rơm bện đáng là vua .

HN 18/06/2015 
   Hải Âu