Người theo dõi

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

 Đếm đêm  

Đếm đêm về theo lòng thao thức 
Gọi tâm tư xin nhé dửng dưng 
Mặc nhân thế bình yên hưởng trọn 
Mà ai kia sao chẳng chịu dừng . 

Lao tâm khổ tứ bày chi vẽ 
Diễn suy đoán phận hỏi chỗ về ? 
Lênh đênh gồ ghề hay phiền muộn 
Chắc lẽ là đây hỉ hả ghê . 

Đắc chí ngâm nga vài câu luyến 
Thảnh thơi nhìn ngắm cõi nhân duyên 
A ! Ha hỡi ôi thì ra thế 
Thịnh suy ấy vậy lẽ đương nhiên. 

HN 9/9/2015 
Hải Âu