Người theo dõi

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

 Bến Mơ   

Tôi muốn mơ ngày mai tôi nói 
Khi tôi nhìn và thấy mọi những chi 
Chẳng phải sợ hay lo những điều gì 
Khi hiển nhiên đang đập vào đôi mắt .

Tôi muốn mơ khi tâm hồn dìu dặt 
Chẳng khiến người mang xắp đặt vào tâm 
Cho tự do tăng tốc tận hết tầm 
Đến hồn nhiên như những gì đáng có .

Tôi muốn mơ một chân trời rực rỡ 
Đáng để tôi học hỏi mở mắt mình 
Nhìn tương lai của những miền cực thịnh 
Mà thấy mình nhỏ bé hạt cát kia .

Tôi muốn mơ lỡ ngày mai rời lìa 
Về tối tăm miền xa nơi nhân thế 
Chẳng phải nghe lời khấn đời cận hệ 
Chúng trách rằng lũ trì trệ ngu si .

Đưa cho chúng cầm tương lai những gì 
Gồm bia miệng ngày ngày khi dảnh dỗi 
Tầm nhìn xa tương lai đang đánh đổi 
Lấy lụi tàn mải gặm nhấm hồn ai .

HN 16/10/2015 
Hải Âu