Người theo dõi

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

 Khó hiểu ? 

 Nhìn thấy đó mà nghe cũng rõ 
Bạn biết hết ngóc ngách nhỏ to 
Hàng hóa bạn vô tư nhảy múa 
Giá đô vật đấu giá gày gò . 

Đập chết hết thương nhân công xưởng 
Mượn công ty danh đó phình trương 
Mà đắp chiếu hàng hóa mượn mua 
Thay tên họ đổi thành hơi hướng .

Biển của mình hung hãn bạn vây 
Cùng độc tố xả xuống đặc dầy 
Ôi !!! Trở thành hố đen nhân thế 
Biển bạc xưa giờ là thế này . 

Những giấc mơ giật mình thảng thốt 
Vây dân chài từng đêm chuột lột 
Những di căn bởi bệnh quá nhiều 
Cùng tham lam láng giềng bạn tốt . 

Biết và biết , biết thừa là thế 
Rõ và rõ cáo trạng lê thê 
Từng cử chỉ hành vi bạn hữu 
Đành ngoảnh ngơ ,bạn tốt như mê .

Nhún mình thêm cúi lưng chút nữa 
Có sao đâu gương xấu thủa xưa 
Như Ích Tắc cũng vì gia quyến 
Bởi bình yên êm ấm nhỏ vừa .

Bình yên quý thật mà làm sao 
Đổi trao bạc lớn biển dạt dào 
Bao la cửa rộng đành phải bỏ 
Lấy cái ấm êm để tào lao . 

HN  /05/2016
Hải Âu