Người theo dõi

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

 Suy ngẫm  

Nguồn lợi nhỏ của những nhu cầu nhỏ 
Làm mờ đi lí trí có trong mơ 
Không gian rộng của bay bổng đợi chờ 
Ngăn cản nào có thể mờ chí khí .

Những a dua đang đương thời thịnh trị 
Sẽ là gì sử sách ý mai sau 
Bởi sự thật đang lẫn bởi vàng thau 
Có thể lắm tô đẹp mầu yên ấm  . 

Xem hoa đó cưỡi con ngựa cậy thần 
Làm sao thấu kìa lâm thâm nỗi khổ 
Rải rác kia những cái nhìn phỉ nhổ 
Mặc bát vàng lằm phường phố mị dân .

Là giá áo khoe mẽ sơn mê mẩn 
Mang túi cơm để bộ ngực tỏ bày 
Gối đi thay bàn chân chờ càn quấy 
Vơ vén quên trời đất đầy hỏi sao .

Nhìn thờ ơ mà thấy xót xa cào 
Xem bâu xé a dua đào đục khoét 
Cầm nhục đây cơ hội đầy nở loét 
Cơ thể nào có thể hẹn tương lai .

HN 12/06/2016
Hải Âu