Người theo dõi

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Uốn gió

Nâng niu một chút nhún nhường 
Lợi thì gì những người thương cho mình 
Nâng niu một chút bình sinh 
Già nua muộn đến rập rình mai sau 
Nâng niu một chút giảm ngầu 
Kiêu căng tan biến bền lâu thuận hòa 
Nâng niu tình nghĩa để ra 
Cảm thông chan chứa nở hoa ba đào 
Nâng niu yêu quý khát khao 
Thành công sẽ đợi tài nào tương lai 
Nâng niu giây phút ngày dài 
Bớt đi hoang phí sơ khai chẳng về 
Nâng niu chí hướng chẳng mê 
Công thành danh toại tựu tề hân hoan 
Nâng niu tự trọng khải hoàn 
Dân Tộc kiêu hãnh giặc tan chẳng ngờ 
Nâng niu dân gốc quan lơ 
Quốc Gia hỏi sẽ ? Khạo khờ năm châu 
Nâng niu vơ vét làm đầu 
Vàng tiền vùng vẫy về đâu hưởng nào 
Chất xám máu chảy nơi nao 
Nhân tài vắng lặng vượt rào đi xa 
Năm châu mời gọi đậm đà 
Tài vội mọc cánh rộ hoa nảy nòi.
Vài lời gió uốn mây soi 
Nhìn xem Nước Việt rạch ròi ... nhìn đâu.

Hà nội 26/11/2013
Hải Âu