Người theo dõi

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Nhắn xuân 

Xuân xắp đến rồi em biết không 
Đó đây reo ca thấy rộn lòng 
Vừa nay xuân đến lương khó nhọc 
Năm cùng tháng tận túi nhẹ bong

Chẳng biết cành đào hoa có hồng 
Leo toe vài nụ trắng hơn không 
Bức tranh con cứ khoe ngày tết 
Giờ cũng hàng năm đành viễn vông .

Tết này thôi nhé không kiêng cữ 
Bởi có gì đâu ? Người hiền từ 
Xông nhà mong ngóng sang năm mới 
Người đến là ai ? Cũng là như .

Trách chi em nhé ! Đành phải thử
Xu thế chung mà nào ta tự 
Vì tài ta kém ! Tổ Quốc nghèo 
Dáng mà chịu nghe ! Vui lên theo .

Xum vầy em nhé đàn con nhỏ 
Để giòn tan cười dù bé to 
Cần chi cỗ lớn ba ngày tết 
Gia đình êm ấm thế là hên . 

Hải Âu 
Hà nội 14/1/2014