Người theo dõi

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Xin Mẹ hãy thứ tha    

 Mẹ có biết không mùa thu ấy 

Bước ngoặt thời gian thay đổi đầy 
Chia ly vạn dặm nhìn đau khổ 
Se sắt lòng son vẫn còn đây . 

Tự hỏi những ngày con ngồi đếm 
Nhung nhớ nổi trôi xoa dịu thèm
Vàng tay đắng ngắt nơi đầu lưỡi 
Nhắm mắt nhâm nhi khoảng lặng đêm . 

Câu chào mẹ ơi ! Miền đất khách 
Thì thầm khoảng lặng giấc mơ nhanh 
Cầm theo nhung nhớ làm hy vọng 
Đổi thay để mẹ còm cõi hanh . 

Mẹ ơi ! Mùa về chân tê buốt 
Con gửi về đây thuốc chữa buồn 
Nơi đây vắng lặng miền cô quạnh 
Xin mẹ cùng vui kẻ tha hương .

Con biết rằng con thằng bất hiếu 
Chẳng chăm sinh thành lúc sớm chiều 
Bữa cơm chu tất mà mẹ ước 
Thèm có đứa con mẹ rất yêu . 

Mẹ bảo lưng còng theo năm tháng 
Mẹ bảo chẳng lo tuổi đã vàng 
Mẹ bảo giữ gìn tương lai sáng 
Con nghe nghẹn lắm mùa lạnh sang .

Cả đời gánh nặng vì con trẻ 
Một mình lặng lẽ mẹ bưng bê 
Mặc cho thiên hạ cùng sung túc 
Lẻ loi mẹ vẫn cõi đi về . 

Một đời cho kẻ mang tiếc nuối 
Công danh là chi cũng thế thôi 
Còm cõi mẹ già ngồi trông đợi 
Muốn lắm thời hết phận phải rồi . 

HN 15/12/2015 
Hải Âu