Người theo dõi

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Thay & đổi 

Bao ký ức chợt về trong lưu luyến 
Buồn cùng vui cứ hòa quện đổi trao 
 Hờn giận này mừng vui kia nghẹn ngào 
Khi cách trở cũng trở thành vô nghĩa .

Ai ra đi để lại ai tròn trịa 
Chỉ là không một số lỉa chẳng hình 
Vô tư kia ? Người và người đuối tình 
Để đằng sau những bình minh trăn trở .

Giải thoát nào đem cho người chẳng nợ 
Mà chữ nhân mải bung vỡ tình thân 
 Ôi ! Số kiếp hay tâm ai tự nhận 
Rằng ? Thế này mới thỏa mãn mông lung .

Nơi nào nhỉ ? Người hỏi người tiếp tục 
Nốt tương lai đoạn cuối lúc là không 
Cho giải thoát với giải thoát chất trồng 
Đôi vai nào oằn mình đường đời gánh .

Rồi ! Đã qua rét về mang buốt lạnh 
Rồi cũng hết người người tránh đêm đông 
Rồi cũng sang trang mới của phập phồng 
Để hằng mong lấp dần trong dĩ vãng .

HN 17/12/2015 
Hải Âu