Người theo dõi

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

 Ai là gì ?  

Ai là gì ? Tôi đâu nào cần biết 
Chỉ cần rằng cuộc sống biến đổi lên 
Ai là chi ? Tôi đâu nào cần đến 
Chỉ mong là người người hết gian nan . 

Ngẩng cao đầu ? Hay cúi lưng chẳng hạn 
Chẳng là gì cũng đơn giản hành vi 
Với quyết tâm mọi người cùng thỏa chí 
Ngăn cản nào ? Dám mộng mị quyết tâm .

Nhìn nhìn đi thế giới ? Đấy ! Hết tầm 
Ngắm gương soi ? Thấy mình ngâm kìm hãm 
Khoảng không gian mênh mông mà ảm đạm 
Đã hết chưa ? Cái thủa dám bình chân .

Ai đem đến tương lai cùng sức bật 
Là Thánh thần rực rỡ nhất trần gian 
Ai mang đến tươi sáng tận nồng nàn 
Sẽ đỉnh cao của tôn sùng chính nghĩa .

Sẽ là gì so sánh với người kia 
Bởi buông tuồng những phường rìa quẩn cối 
Mặc sinh linh oán hờn đời vô tội 
Để ngoảnh ngơ mượn cơ hội mọc lên .

Vay oai hùm cáo vểnh râu cùng bện 
Trộm nghĩa nhân chúng lê lết giành khoe 
Cầm tráo trở chúng giăng làm lý lẽ 
Bào mòn đi chí khí rẻ khinh tài . 

Sẽ về đâu về đâu khi ngày mai 
Mang đong đếm gửi hình hài so sánh 
Để héo khô nghèo nàn nghĩa sử xanh 
Bao hy sinh rồi cũng thành vô nghĩa .

Cầm bất tử dùng xây đài nghĩa địa 
Chập chùng cao dải khắp vỉa công danh 
Khiến nhân loại phải nản lòng lẩn tránh 
Khoe trường tồn kẹ sử sách bĩu môi .

Dậy đi thôi linh hồn của nguồn cội 
Giấc mơ vàng quá nhiều tuổi đã già 
Dậy đi thôi để bồng bột đi qua 
Thay niềm tin gửi vào hòa nhân loại .  


HN 20/12/2015 
Hải Âu