Người theo dõi

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

 Những cái nhất của Việt Nam chúng ta .

Việt Nam ta có số người vi phạm luật giao thông cao nhất thế giới .
Việt Nam có nhiều quán bia , nét & karaoke nhất châu Á .
Tiêu thụ bia cao nhất thế giới .
Tệ nạn phong bì khi giao tiếp & giao dịch cao nhất đông nam á .
Nền công nghiệp về cơ khí thấp nhất đông nam á. 
Tỷ lệ đọc sách trên đầu người ở tốp thấp nhất thế giới .
Lãnh thổ biển đảo bị láng giềng xâm phạm nghiêm trọng nhất trên thế giới .
Còn rất nhiều cái nhất nữa sẽ được thống kê ở phần sau .
HN 18/1/2016
Hải Âu