Người theo dõi

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

 Mất cha  

Từ đây hai ngả cõi âm dương 
Cha vào giấc ngủ ở thiên đường
Từng ngày con cháu nhìn im lặng 
Giọt chảy lăn dòng quẩn khói hương .

Cha ơi ! Lâng nấc nhìn di ảnh 
Bữa cơm ngon đó mà hiu quạnh 
Khoái khẩu vẫn thường giờ thiếu cha 
Cháu con bâng khuâng ngẫm chỗ dành .

Mời cha cơm nhé thường những khi 
Cháu con vẫn nếp cha bảo gì 
Ngay ngắn bữa cơm ngồi đầm ấm 
Nhắc nhở hiền ngoan đường đời đi .

Anh em hòa thuận cho người ngắm 
Phòng lúc gian nguy bởi dài năm 
Kẻ ghen người ghét nhiều vô kể 
Ỏ đời khó lắm liệu tiện tằm .

Cha ơi ! Sinh thành con ghi nhớ 
Mong mỏi mai sau để nương nhờ 
Cách chia đau đớn lòng con để 
Vẫn biết sinh tử nào thể mơ .

Vĩnh biệt từ đây cha yên cõi 
Cháu con nguôi nhớ bởi trên đời 
Đường dài còn bước mòn xuân đợi 
Bởi tương lai nhịp gọi nơi nơi .

HN 8/2/2016 
Hải Âu