Người theo dõi

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

 Tại sao nhỉ ?  

Chẳng dung động trước cảnh đời chua sót 
Lấy ngoảnh ngơ thay quét dọn bất công 
Cầm ích kỷ đổi trao ngóng hòa đồng 
Mang hạ đẳng mà cuồng ngông tư cách . 

Sống trần gian nhìn những gì dành mạch 
Vẫn phải mù lú lẫn gánh lương tâm 
Trò sấp ngửa bàn tay thay cho mặt 
Đợi bình yên ve vãn dắt tâm can .

Sao thế nhỉ ? Kịch đời chớm mở màn 
Chưa chiêm ngưỡng đã thấy toàn kết cục 
Thật thà hả !! Xảo trá đắc thu dung 
Chân thành ôi !! Xếp hàng cùng giả tạo . 

Trẻ không khóc bầu sữa tự đến sao 
Căng tròn này miếng ngon cào bấu xé 
Bởi hung thần cùng bạo chúa lăm le 
Mặc ngoảnh ngơ khạo khờ trẻ đen đầu . 

HN 28/3/2016
Hải Âu